top of page

Knikkerbanen, 

 Waterbanen of

TafelKnikkerbanen bouwen

als schoolproject.

 

 

 

 

Het bouwen van Knikkerbanen, maar ook Waterbanen en TafelKnikkerbanen kan op velerlei wijzen plaats vinden. 

Schoolbreed door b.v. een bovenbouw (± 30 kinderen) te laten starten met de bouw. Het met een middenbouw voort te zetten. De kleuter- en onderbouw er mee te laten spelen waarbij aan het eind van de dag de onderbouw de gelegenheid krijgt alles te demonteren. Dit kan onder onze begeleiding aangeboden als een activiteit voor een hele dag. 

Bij scholen met meerdere bouwgroepen is het in overleg mogelijk dat het bouwen onder onze begeleiding start en het door docenten wordt voorgezet gedurende de dag. Waarna we de volgende dag wederom de start gezamenlijk doen totdat alle groepen aan beurt zijn geweest.

 

Of als schoolproject, specifiek voor b.v. alleen de bovenbouw waarbij, mocht dit wenselijk zijn er na het bouwen van de banen nog gekeken kan worden naar de werking ervan. 

Met stopwatches, rol en schuifmaten de verschillende snelheden van de knikkers cq banen onderzoeken (rekenen/ wiskunde/ meetkunde)

Of, in geval van de waterbanen kan er gezocht worden naar de overeenkomsten tussen de waterloop van de banen en die in onze samenleving.  Waterleidingen, watertoren, schroef van Archimedes enz. (natuur en techniek) (ICT)

Handleidingen in de vorm van lesbrieven worden hiervoor nog gemaakt.

 

TafelKnikkerbanen bouwen is al geschikt vanaf 6/7 jaar en hier kan gedurende de hele dag, door de verschillende groepen aan gebouwd worden . 

Overigens ook bij deze vorm van bouwen kan er achteraf gekeken worden naar de snelheid versus lengte zoals bij het Knikkerbanen bouwen. Echter óók, door de banen te bouwen op de tafel in de vorm van de plattegrond van Nederland, België en Frankrijk, kan er achteraf gekeken worden b.v. bij welke stad de baan begonnen en geëindigd is. (topografie) 

 

Een flink aantal kerndoelen die geformuleerd zijn in de grotere leergebieden zoals: taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs kunnen tijdens deze activiteit aan bod komen. 

Mijn voornaamste doel echter ligt bij het onderzoekend bouwen in samenhang met het spelen/testen. Van groot belang hierin is om voorafgaande aan het bouwen van de banen geen gerichte doelen, grenzen of wensen aan de kinderen mee te geven zodat zij volledig vrij kunnen bouwen en tot eigen ideeën en oplossingen komen.  Geheel zonder doel, maar niet zonder nut. 

 

Het TafelKnikkerbanen bouwen kan het gehele jaar door aangeboden worden. Waterbanen uiteraard alleen in de zomer buiten en het Knikkerbanen bouwen liefst ook buiten echter kan in de wintermaanden ook binnen in bijvoorbeeld een gymzaal. 

Uiteraard is in overleg is er veel mogelijk. 

bottom of page